กิจกรรมที่ทำในเดือนพฤศจิกายน

11 พฤศจิกายน 2564

       ภาพบรรยากาศในกิจกรรมการลงสำรวจพื้นที่ บริเวณ ฝายมังกะลาโป แม่น้ำคาว ต.ท่าศาลา จ.เชียงใหม่

เพื่อเตรียมการสำหรับจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติโดยผสมผสานประเพณีและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนท่าศาลา และจากทางคณะทำงานเทศบาลตำบลท่าศาลาเป็นอย่างดี เพื่อจะได้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน

19 พฤศจิกายน 2564

          U2T ท่าศาลา เข้าร่วมกิจกรรม สืบสานตำนานไทย ณ.วัดบวกครกหลวง เชียงใหม่ ตอนประเพณียี่เป็งวิถีท่าศาลา เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว Half Day Trip กับชุมชนท่าศาลา พร้อมกับงานเทศยี่เป็ง อีกทั้งยังไปกับนิทรรศการ ศิลปกรรม การแสดง ภาพจิตรกรรมและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ.วัดบวกครกหลวง ตำบล ท่าศาลา เชียงใหม่ ในตอนกลางคืน

20 พฤศจิกายน 2564

24 พฤศจิกายน 2564

    คณะทำงานU2Tท่าศาลา ได้เข้าร่วมประชุมและสรุปการดำเนินงานเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว Half day trip ทัศศาพาเที่ยว ต.ท่าศาลา จ.เชียงใหม่
 

      ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาโดยใช้แผน AAR (After Action Review)🌼

เพื่อทบทวนการทำงานของกิจกรรมแต่ละจุด และร่วมวางแผนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการพัฒนาในการจัดกิจกรรมต่อไปให้ดียิ่งขึ้น