top of page

กิจกรรมที่ทำในเดือนธันวาคม

22 ธันวาคม 2564

ได้มีโอกาสจัดประชุมร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลา

             เพื่อสรุปภาพรวมการทำงานของทีมU2Tท่าศาลา ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มโครงการที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดการต่อยอดและพัฒนา ส่งเสริมประสิทธิภาพในทุกๆด้านให้ดียิ่งๆขึ้น และส่งต่อไอเดียสร้างสรรค์ ผลงานดีๆต่างๆ ให้กระจายออกไปถึงชุมชนรอบข้างต่อไป

25 ธันวาคม 2564

             วันนี้U2Tท่าศาลาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมจัดแสดงสินค้าในงานเทศกาลของขวัญจากชุมชน 

มีผลิตภัณฑ์ชุมชน งานหัตถกรรม นวัตกรรมอาหารชุมชน เส้นทางท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่  24 - 26 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00-20.00น.  ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น3 หน้าลิฟท์แก้ว

bottom of page